Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Sep 10, 2021

EFN Marknad fokuserar på fastigheter tillsammans med Philip Hallberg som precis startat en fastighetsfond hos Lannebo Fonder tillsammans med Tobias Kaj.