Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


May 28, 2021

Ukraina, Belarus, mänskliga rättigheter och beroendet av olje- och gasindustrin. Det finns många anledningar till att investeringar i Ryssland är kontroversiella. Beatrice Bushati, analytiker på East Capital, förklarar hur de resonerar kring sina placeringar i landet.