Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Mar 18, 2021

Investmentbolaget Bure blir först i Sverige med att notera ett SPAC-bolag. Bolagets vd Henrik Blomquist förklarar hur de tänker kring börsnoteringen av ACQ som bolaget heter.