Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Feb 26, 2021

Chefsekonomerna Christina Nyman från Handelsbanken och Alexandra Stråberg från Länsförsäkringar tar tempen på världsekonomin i veckans program. På agendan står bland annat inflation, centralbanker, arbetsmarknad och bostadsmarknad.