Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Dec 18, 2020

Johan Roslund, förvaltare på GP Bullhound, diskuterar sina tre favoriter bland techbolagen: Alphabet, Microsoft och Google. Dessa har mer att ge trots höga värderingar menar han.