Preview Mode Links will not work in preview mode

EFN Marknad


Oct 30, 2020

EFN Marknad ägnar en dryg halvtimme åt teknisk analys. Nils Brobacke, chefsstrateg på Nordic Gold Trade, analyserar allt från aktier och räntor till råvaror och volatilitet.